0405 - Boligydelse og Boligsikring 2005 - Lån til indskud 2005

Brochurerne Boligydelse og Boligsikring samt Lån til indskud foreligger nu i 2005-udgaverne.Begge brochurer kan bestilles på hoslagte bestillingsseddel. Som tidligere udsender BL brochurerne vederlagsfrit til anvendelse i forbindelse med udlejninger og udstillinger. De beboere, der har en bolig, vil i lighed med forudgående år blive orienteret om boligstøtte i
Beboerbladet, der udsendes medio februar 2005.Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her