0305 - Vejledning om salg af almene boliger m.v.

Til medlemmernes orientering vedlægges efter aftale med Socialministeriet kopi af ministeriets nye informationsbrev om bekendtgørelse og vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger. Endvidere vedlægges kopi af den nævnte, samlede "salgsbekendtgørelse" nr. 1307 af 14. december 2004, der samtidig erstatter den tidligere bekendtgørelse om ansøgning og godkendelse af forsøg - se BL-Informerer nr. 27 af 1. juli 2004.Vejledningen findes allerede på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk. Vejledningen er i øvrigt ved at blive trykt, og når den foreligger i trykt stand, vil vi - ligeledes efter aftale med ministeriet - sende ét eksemplar ud til medlemmerne med et nyt BL-Informerer.Endelig vedlægges kopi af Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1333 af 14. december 2004 om normalvedtægt for ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5a i almenboligloven, omfattende almene afdelinger.

 


Med venlig hilsen

Gert Nielsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her