0105 - Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2004

NR.: DATO: EMNE:

1. 3. januar Imagekampagne
2. 7. januar Kampagnemateriale
3. 7. januar Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2003
4. 8. januar Mønsteroverenskomsten 2002-2005
5. 8. januar Ændringer i driftsbekendtgørelsen og i støttebekendt-gørelsen m.v.
6. 29. januar Ændring af ferieloven pr. 1. januar 2004
7. 29. januar Ny løntabel
8. 29. januar Boligydelse og Boligsikring 2004
Lån til indskud i almene boliger 2004
9. 5. februar Referat af møde i BL's repræsentantskab om kongres
10. 27. februar BL's høringssvar på lovudkast om forsøg med salg af almene boliger
11. 11. marts Ungdomsboligbidrag i 2003 og 2004
12. 22. april Statistiske nøgletal
13. 22. april Forslag til ny standardaftale om overdragelse af byggeri fra en bygherre til en driftsherre
14. 4. maj Fraflytningsgebyr - nyt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen
15. 6. maj Lønstatistik 2003 for ejendomsfunktionærer
16. 6. maj Højesteretsdom - 25-årig søn kunne ikke fortsætte i moderens lejemål
17. 13. maj Forbedring af Find Bolig på BL's hjemmeside
18. 13. maj Henlæggelse til dispositionsfond
19. 13. maj Tærskelværdier for perioden 1.1.2004 - 31.12.2005
20. 10. juni Ny lovgivning
21. 10. juni Forsøg med salg af almene boliger
22. 17. juni Statistik januar 2004
23. 17. juni Forvaltningskonference 24.-25. august 2004
24. 17. juni Byggeskadefondens Årsberetning 2003 - uvildige evalueringer på internettet
25. 24. juni BL's årsrapport og beretning 2003
26. 1. juli Miljøpakke
27. 1. juli Forsøg med salg af almene familieboliger
28. 8. juli Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift
29. 22. juli Ændringer pr. 1. april 2004 til støttebekendtgørelsen vedr. særlige boliger til yngre fysisk handicappede, demente m.fl.
30. 22. juli Forvaltningskonference 2004
31. 26. august 2004 Midtvejsregulering af ejendomsfunktionærernes løn og regulering af maksimumhuslejen for 2005
32. 24. august Forsøg med salg af almene boliger - materiale
33. 9. september Aftrapning af rentesikring i 2005
34. 17. september Bygningsforsikring, selvrisiko og lejers ansvar for glas og kummer m.v.
35. 30. september Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne
36. 30. september Ansættelsesloven
37. 7. oktober Arbejdsulykker
38. 14. oktober Arbejdsmiljøkonference
39. 21. oktober Direktørers og forretningsføreres organisations- og ansættelsesforhold
40. 4. november Personligt ureguleret tillæg ved stillingsskift
41. 5. november Ekstraordinær kongres 2004
- referat og nye vedtægter for BL
42. 19. november Rapport fra Rambøll Management om BL's fremtidige profil og opgaver
43. 24. november Debatoplæg "Almene boliger under pres"
44. 26. november Forsøg med salg af almene familieboliger
- yderligere materiale
45. 13. december Regninger til og fra det offentlige
- nye regler fra 1. februar 2005
46. 20. december Statistik 2005
47. 20. december Medlemskontingent 2005
48. 22. december Maksimumbeløb for støttet boligbyggeri pr. 1.1. 2005
49. 22. december Forsøg med udbud af rammeaftaler i alment nybyggeri

Med venlig hilsen

Gert Nielsen

Søger du bolig? - Klik her