Søhusene

Beskrivelse af projektet

Søhusene i Nakskov er i dag en attraktiv og energibesparende rækkehusbebyggelse, som både har værdi for beboerne i Søhusene og borgerne i Nakskov by.

Søhusene, tidl. Riddersborgparken, er opført 1976-1982. Afdelingen var inden renoveringen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og et prædikat som nedslidt ghetto. Den boligsociale helhedsplan i afdelingen kunne ikke alene vende udviklingen. Derfor blev det på baggrund af flere undersøgelser besluttet at omdanne og renovere de 414 boliger til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse med 1-4 værelses boliger.

Renoveringen af Søhusene har både skabt et attraktivt boligområde samt en proces til stor eksempelværdi for parter i sektoren og byggeriet.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Projektet er et markant eksempel på, at et alment renoveringsprojekt med det rette fokus og en god proces kan forandre ikke kun bygninger og udearealer, men også beboersammensætning, det sociale liv, omdømme og økonomi. Også samarbejdet med lokale forretningsdrivende er karakteristisk og til gavn for både boligområdet og lokalområdet. Det smukke resultat og processerne omkring renoveringen benyttes og vises frem som eksempel for andre boligselskaber og arkitekter forud for renoveringssager.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
BDK gennemførte venteliste- og beboerundersøgelser og fik Statens Byggeforsknings Institut til at undersøge efterspørgslen på Vestlolland. Det gav et solidt vidensgrundlag forud for renoveringen og for Lolland som helhed, der står over for afvikling af boliger. Denne problematik har renoveringen også bidraget til at afhjælpe. Også Nakskov by nyder godt af renoveringen, da byen ikke længere forbindes med et nedslidt ghettoområde. Desuden er boligområdets udearealer værdsat og benyttet af borgerne


Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt? 

Alle boliger er udlejet og med venteliste 95% af beboerne er tilfredse med at bo i Søhusene 88% af beboerne vil anbefale venner og familie at flytte til dertil.

Ud af 262 borgere fra Nakskov svarer: 

-70% at deres generelle opfattelse af boligområdet er positiv (negativ 4%)
-71% at Søhusene er et indbydende sted at bo (uenige 11%)
-82% at renoveringen har ændret deres opfattelse af boligområdet positivt (uenige 3%)
-70% at renoveringen har gjort Søhusene til et efterspurgt sted at bo (uenige 6%)

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet højnet kvalitet og brugertilfredshed for beboere, driftspersonale mv.?
Renoveringen har omfattet:

-Omdannelse af 13 treetagers boligblokke til 104 rækkehuse med loft til kip. Ovenlys tilfører ekstra dagslys og giver bygningerne karakter. Alle boliger har terrasser mod nord og haver mod syd.
-Renovering af 41 eksisterende rækkehuse med nye badeværelser, højisolerende vinduer, ventilationsanlæg og skiferbeklædte skure/indgangspartier, der skaber en arkitektonisk samhørighed med de nye rækkehuse
-Omdannelse af udearealerne til varieret haveby med LAR-løsning

Renoveringen har bl.a. medført at:
-95% af beboerne er tilfredse med at bo i Søhusene
-88% af beboerne vil anbefale venner og familie at flytte til dertil
-boligområdet tiltrækker beboere, som før boede i ejer- eller andelsbolig (25% af de nuværende beboere)

Hvordan har projektet bidraget til øget tilgængelighed og bæredygtighed?
To boligblokke, som står som det eneste fra den tidligere bebyggelse, er blevet energirenoveret med nye højisolerende vinduer samt nyt skifertag med indbyggede solceller til fælles el. De nye rækkehuse, som udgør størstedelen af renoveringen, opfylder Energiklasse 2015. Udearealerne er udformet som lokal LAR-Løsning.

Boligerne er tilgængelige med niveaufri adgang og store badeværelser, der opfylder krav til venderadier, men er hjemlige og venlige.

Kvaliteten af boligerne og den markante markedsføring har medført en bredere beboersammensætning med flere ressourcestærke beboere end tidligere. Samtidig har det skabt en mere solid økonomi, da alle boliger nu er udlejet og har en fornuftig venteliste.

Hvordan har projektet styrket samarbejde og inddragelse?
-Der var i byggeudvalget et tæt samarbejde ml. boligselskab, beboere, driftspersonale og rådgivere
-Beboere og borgere er via workshops inddraget i indretningen af lejligheder og udearealer
-Den boligsociale helhedsplan har samarbejdet med drifts- og byggefolk, hvilket har fremmet genhusningen og kommunikationen med beboerne
-Vandringer, informationsmøder og åbent hus for beboere og byens borgere
-Navnekonkurrence for at finde et nyt navn til boligområdet
-Ekstraordinært samarbejde med lokale forretningsdrivende, som blev inviteret til at indrette fremvisningsboligerne, ligesom den lokale ejendomsmægler havde en stand til åbent hus, hvor de var behjælpelige med information omkring salg af eksisterende ejerbolig for interesserede beboere

Hvordan bidrager projektet til omgivelserne?
Søhusenes ændrede image har ikke kun en positiv indflydelse på selve boligområdet, men også Nakskov by som helhed, da byen nu ikke længere forbindes med et nedslidt ghettoområde. Samtidig er forskønnelsen af boligområdets udearealer noget, som også byens borgere værdsætter og benytter sig af til gåture i området. Udearealerne udformet som engelske havebyer med LAR-løsning giver god mulighed for udeophold og samvær.

Søhusene fremstår i dag som et boligområde, der både er tidssvarende ift. bebyggelsernes standard, men også ift. de fremtidige boligønsker fra borgerne på Vestlolland jf. resultaterne fra SBIs rapport. Efter renoveringen har boligområdet nu en blandet og ressourcestærk beboersammensætning og en fornuftig venteliste.

 

Billeder fra projektet

FAKTA

Organisation og afdeling:
Søhusene, Nakskov Almene Boligselskab, adm. Boligkontoret Danmark (BDK)

Kontaktperson:
Katja Lindblad, Udviklingschef, Boligkontoret Danmark

Organisationens officielle mailadresse:
bdk@bdk.dk

Projektets startdato:
05/07/2013

Projektets slutdato:
18/01/2016

Projektets adresse:
Pragtstjerne 2, 4900 Nakskov, m.fl.

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS