Samuels Hus - Ombygning af kirke til ungdomsboliger

Beskrivelse af projektet

Samuels Hus er en ombygget kirke. Afdelingens 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger er kringlede og anderledes boliger af varierende størrelse og med forskellige typer af indretning. Boligerne er fordelt over 4 etager fra stueetage til 3. sal med 8 boliger pr. etage. Etagerne hedder ”Krypt”, ”Kirkegulv”, ”Pulpitur” og ”Hvælv”. Boligerne på de 3 nederste etager bliver med almindelig loftshøjde, medens boligerne på øverste etage bliver dobbelthøje med hems og dele af kirkehvælvet som loft. Til ungdomsboligerne vil der desuden høre fællesarealer i form af opholdsstue med et fælles køkken samt vaskeri. Samuels Hus ligger midt på Nørrebro tæt på Nørre Campus, Panum og Metropol.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Projektet er et transformationsprojekt. Hvor en bygning med anden anvendelse omdannes til boliger. Projektets relevans har i sit afsæt i omdannelse og fortætning af den eksisterende by.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
Omdannelse og anvendelse af eksisterende bygninger er en bæredygtig måde at skaffe nye boliger til byen. Ligeledes sikrer placeringen, at de studerende får mulighed for, at bo tæt på deres studier og dermed bidrage til lokalmiljøet.

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
Der er indrette 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger i en nedlagt kirke og skabt gode fællesfaciliteter i form af opholdsrum og tagterrasser til udeliv.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet højnet kvalitet og brugertilfredshed for beboere, driftspersonale mv.?
I den eksisterende kirke indskydes bolig dæk til beboelse og der sikres 4 etager. Klimaskærmen genanvendes og tilføjes nye vinduer for, at sikre dagslys i boligerne. I det centrale hovedrum synliggøres den nye ”bygning i bygningen” med tilbagetrækninger i plan og snit ud mod facader og op imod hvælv, som også markerer forskellen mellem den gamle funktion som kirke og den nye funktion som boliger. For at signalere kirkens nye funktion set fra facaden bliver der hæftet nye vindues og facade elementer på murværket. Afdelingen består af kringlede og anderledes ungdomsboliger af forskellig størrelse og indretning alt efter placeringen og fællesarealer som inviterer til samvær og fælleskab.

Hvordan har projektet bidraget til øget tilgængelighed og bæredygtighed?
Projektet arbejder med bæredygtighed på flere punkter. Genanvendelse af bygningen er miljømæssig bæredygtig. Det er ligeledes en økonomisk gevinst, at arbejde med en eksisterende bygning af høj kvalitet og disponeringen sigter fællesskab og samvær.

Hvordan har projektet styrket samarbejde og inddragelse?
Projektet er udviklet i tæt samarbejde og dialog med Københavns Kommune. Det er gennem en tæt dialog sikret, at projektet har fået en høj kvalitet samtidig med, at der er arbejdet med de udfordringer som en bygning af denne type har. Projektet kan danne bund eller grundlag for dialogen i fremtidige omdannelsesprojekter

Hvordan bidrager projektet til omgivelserne?
Den gamle kirkens facade er markant i facaderækken og har betydning for bybilledet. Den arkitektoniske værdi er sikret bevaret i ombygningen de øvrige facader åbnes op mod omgivelserne og bygningen gøres til et stadig og blivende aktiv. Der åbnes op for liv og aktivitet i gaden, som før har været begrænset til begrænsede aktiviteter i kirken. Det er forventeligt, at afdelingen vil bringe nyt liv til området

 

Film, billeder og materiale fra projektet

Film:

Billeder:

 

 

 

 

Fotograf: Kira Paulli

Materiale:

FAKTA

Organisation og afdeling:
VIBO, afdeling 827, Samuels Hus

Kontaktperson:
Iben Lehm

Organisationens officielle mailadresse:
vibo@vibo.dk

Projektets startdato:
01.08.2016

Projektets slutdato:
13.06.2017

Projektets adresse:
Thorsgade 65 og 65A København

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS