Professionel, transparent og effektiv drift i Slagelse Boligselskab

Beskrivelse af projektet

SB har vedtaget en Vision/Strategi/Handleplan 2017. Visionen for selskabet beskrives med 4 overskrifter: -Vi er en top-professionel virksomhed – med styr på fundamentet -Vi har fokus på service – baseret på lyst og viden -Vi påvirker udviklingen – lokalt, regionalt og nationalt -Vi finder attraktive fælles løsninger – med plads til individualitet For at understøtte at visionen bliver til virkelighed, har vi vedtaget 13 konkrete projekter, som skal være gennemført ved udgangen af 2017. Èt af projekterne: Grundpakke for viceværtservice med mulighed for tilvalg. Målet med projektet er: at sikre en præcis forventningsafstemning i forhold til de enkelte afdelinger mht. serviceniveau baseret på bl.a. fælles viden (transparens).

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Projektet vil være med til at revolutionere fremtidens opmålingsmetoder og skaber en 360 graders driftsmodel. Det har fordret, at der udvikles helt nye metoder til opmåling og analyse af afdelingernes udearealer. Det sker helt ned på detailniveau og inddrager moderne droneteknologi. Der er et tæt samarbejde med HedeDanmark i analysearbejdet, landinspektørfirmaet Skel.dk til droneopmålingerne og NTI Cadcenter til udvikling af et IT system, som bruges til både lagring og drift af opmålinger mv.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
Projektet øger effektiviteten i driften, og giver dermed både medarbejdere og beboere en bedre serviceoplevelse. Herudover giver projektet en besparelse i driften, og dermed en besparelse for afdelingerne. For medarbejderne betyder det også, at de ikke oplever et lige så stort arbejdspres, idet de er flere ejendomsfunktionærer tilknyttet afdelingerne.

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
Ud over de forventede økonomiske besparelser, giver projektet stor effektivitet i driften. Det giver en større ressourcebase i hvert område, som giver større sikkerhed for at levere en stabil service samt øget faglig udveksling mellem medarbejderne.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet sikret en billigere drift?
Der bliver bl.a. en besparelse på maskinerne, da vi fremover samler flere afdelinger, i 4 områdekontorer. Hermed undgår vi at have det samme maskinel i alle afdelinger, og får 4 maskinparker som skal servicere alle afdelinger. Herudover vil den nye driftsmodel give en besparelse på ca. 3 medarbejdere i driften.

Hvordan forbedrer projektet serviceniveauet?
Vi har stor fokus på, at alle afdelinger får den samme, høje service i alle vores afdelinger som beboerne kender den i dag. Ved at samle afdelingerne i 4 områdekontorer, giver vi viceværterne større mulighed for sparring med kollegaer, og afdelingen en bredere vifte af kompetencer i den enkelte afdeling, idet der er flere viceværter tilknyttet. Det betyder også, at når viceværten er syg eller holder ferie, så mærker beboerne ikke til det, da det vil være koordineret imellem de viceværter, der ellers er tilknyttet området.

Hvordan styrker projektet organisationen?
For driftens vedkommende vil der i den kommende tid være en samskabelsesproces, som skal sikre, at alle ejendomsfunktionærerne har ét fælles mål for servicen for både deres beboere og hinanden. Når de eksempelvis har større opgaver som hækklipning, vil de kunne være flere hænder om det, og dermed en sikring af, at de ikke løber surt i arbejdsopgaven.

Hvordan styrker projektet de faglige kompetencer?
Der vil være en større faglig sparring iblandt medarbejderne, da de nu ikke længere er alene i egen afdeling, men flere tilknyttet ét områdekontor. Der vil naturligt være flere faglige kompetencer, som kan understøtte hinanden i løbet af arbejdsdagen. Vi har desuden altid løbende relevant undervisning, når vores medarbejdere har behov for dette.Billeder fra projektet

 

 

FAKTA

Organisation og afdeling:
Slagelse Boligselskab

Kontaktperson:
Gada Omar

Organisationens officielle mailadresse:
slagelsebolig@slagelsebolig.dk

Projektets startdato:
01.12.2015

Projektets slutdato:
01.01.2019

Projektets adresse:
4200 Slagelse

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS