Idrætsbiblioteket i Roskilde

Beskrivelse af projektet

Idrætsbiblioteket befinder sig i Æblehaven/Rønnebærparken - et af Roskildes store almene boligområder. Et område som tidligere har været præget af ildspåsættelser og forbundet med utryghed.

Afdelingsbestyrelser og beboere i Æblehaven og Rønnebærparken ønskede et sted, som kunne tilbyde alle aldre, men dog særligt børn og unge, et aktivt fritidsliv.

I dialog med beboerne opstod ideen om Idrætsbiblioteket - et utraditionelt bibliotek, hvor bøgerne er skiftet ud med alle tænkelige idræts– og legeredskaber. I dag danner Idrætsbiblioteket rammen omkring en række aktiviteter og bliver brugt af både beboere, foreninger, lokale institutioner og øvrige Roskildeborgere. Idrætsbiblioteket har således åbnet boligområdet op og skabt et samlingssted.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Projektet har:
1. anvist et stærkt alternativ til traditionelt opsøgende arbejde blandt børn og unge i udsatte boligområder.
2. haft afgørende betydning for brobygning til fritids- og foreningsliv.
3. styrket den kriminalpræventive indsats.
4. skabt en platform hvor borgere fra Roskilde nu opsøger boligområdet og er med til at skabe en stærk/positiv fortælling om området i deres netværk i byen.
5. skabt en model for fællesskab med udgangspunkt i et gammelt skraldeskur og et par pavilloner.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
Idrætsbiblioteket har haft en afgørende rolle i at åbne et udsat boligområde op mod det omkringliggende samfund og bygge bro mellem beboere og lokale foreninger, institutioner og øvrige borgere.

Således har idrætsbiblioteket både medvirket til at skabe et nyt og forbedret image omkring Æblehaven/Rønnebærparken og har samtidig har været medvirkende til at fremme trivsel blandt beboere med forenings- og fritidsaktiviteter, lektielæsning, sprogtræning, cykelundervisning og sociale arrangementer."

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
Idrætsbiblioteket er blevet et samlingssted, hvor foreninger, lokale aktører, institutioner og beboere møder hinanden.

Idrætsbiblioteket fremmer således netværk og det aktive medborgerskab blandt beboerne og er på vej til at blive et sted, hvor beboere sammen hjælper hinanden og skaber nye aktiviteter, samtidig med at idrætsbiblioteket også skaber forbindelser ud af området og lader beboere blive en aktiv del af deres lokalsamfund og de muligheder det rummer i form af nye netværk og oplevelser.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan styrker projektet uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder?
Den boligsociale lommepenge- og fritidsjobindsats 'Boxen' er forankret i idrætsbiblioteket. Boxen ansætter løbende unge i idrætsbiblioteket til at hjælpe med omdeling af opslag, stå for udlån af udstyr, oprydning mv. Idrætsbiblioteket har også skabt kontakt til områdets unge, der tidligere har været svære at opsøge.

Dette har også resulteret i etablering af et ungeråd, der arbejder med at skabe aktiviteter til øvrige børn og unge og bl.a. lærer om beboerdemokrati, fundraising og projektplanlægning. Der har i samarbejde med SSP ligeledes været afviklet forløb for børn og unge, der udviser en bekymrende adfærd.

Hvordan styrker projektet oplevet tryghed, naboskab og trivsel?
Hvor det tidligere var svært at tiltrække børn og unge til basket i Æblehaven/Rønnebærparken på grund af dets image og en oplevet utryghed, bliver idrætsbiblioteket i dag brugt af skoler fra den anden ende af byen og sågar udenfor Roskilde.

Idrætsbibliotekets eksistens og muligheder er rygtes rundt om i byen og har skabt en helt anden fortælling om boligområdet. Blandt beboerne har dette resulteret i en stolthed ved og et ejerskab til deres boligområde, hvor idrætsbiblioteket er blevet deres samlingssted og stedet hvor man mødes på tværs af beboergrupper og aldre og mødes med lokale aktører fra foreninger, institutioner og lignende. Både ungeråd, bydelsmødre og andre beboergrupper tager aktiv del i idrætsbibliotekets drift og udvikling.

Hvordan samarbejder projektet med forskellige aktører i og udenfor lokalsamfundet?
Idrætsbiblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner og klubber, der kommer og bruger idrætsbiblioteket som et led i idræt, bevægelse eller motorik.

Samarbejdet medfører at de børn og unge, som ikke bruger SFO eller klub, opnår en forståelse og et kendskab til disse tilbud. Samtidig får børnene mulighed for stolt at vise deres område frem til vennerne.

Idrætsbiblioteket samarbejder med daginstitutioner omkring særlige arrangementer for småbørnsfamilier. Ligeledes er der et tæt samarbejde med lokale foreninger, der laver satellit-træninger i boligområdet, som bygger bro ind i det etablerede foreningsliv. Der er et samarbejde med biblioteket og DFH omkring bibliotekscafé med lektielæsning og sprogtræning. Og mange flere samarbejder.

Billeder og film fra projektet


Fotograf: Jonas Bjørn Whitehorn 

Film:

FAKTA

Organisation og afdeling:
Boligselskabet Sjælland

Kontaktperson:
Francisco Ortega

Organisationens officielle mailadresse:
info@bosj.dk

Projektets startdato:
16.06.2015

Projektets slutdato:
16.06.2018

Projektets adresse:
Rønnebærparken/Æblehaven i Roskilde

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS