Bynaturrummet MYRETUEN

- en boligsocial løftestang

Beskrivelse af projektet

RandersBoligs boligsociale indsats har gennem et bredt partnerskab skabt et nyt fænomen i Danmark og et ikon for Randers gennem ByNaturrummet MYRETUEN. Projektet indeholder et  byudviklingsperspektiv, der har to vigtige formål: Dels at skabe et rekreativt naturområde med oplevelser for beboerne i de udsatte boligområder og dels at inddrage resten af byen med henblik på at åbne op for boligområderne. Selve projektets udviklingsproces er bygget op af beboerinddragelse og samskabelse gennem brede partnerskaber, hvor også en frivillig venneforening er opstået. Projektet omfatter samtidig sociale initiativer med uddannelsestilbud til sårbare unge, nye oplevelsesrum for beboerne, der styrker friluftsliv og naturfortrolighed for især børn og unge.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har Projektet eksempelværdi?
Projektet viser nye veje for den boligsociale indsats ved at skabe natur- og friluftsmuligheder og samtidig bryde isolationen for et udsat boligområde. Mange udsatte boligområder i Danmark er omgivet af naturområder, hvor der er tilsvarende mulighed for at inddrage natur i nye måder at lave boligsocialt arbejde på og samtidig åbne området op mod omverdenen. Både processen mht. beboerinddragelse og opbygning af partnerskaber er overførbar til andre tilsvarende boligområder.

Hvordan bidrager projektet til samfundet?
MYRETUEN er rammen om at nytænke natur- og friluftsliv for børn, unge og voksne fra et udsat boligområde og for hele Randers, hvor at de udsatte familier gennem bynaturrummet får nye handlemuligheder i samspil med, at borgerne fra resten af Randers får nye bynære natur- og friluftstilbud. Naturen er således brugt som en særlig løftestang for områdets beboere bl.a. ved styrkede muligheder for fællesskaber, læring og naturfortrolighed.

Hvilken værdi eller resultater har projektet skabt?
Hele udviklingen af Nordre Fælled og MYRETUEN har skabt merværdi som boligsocial indsats bl.a. ved Partnerskabet - flere forskellige aktører i byen tager ansvar for udviklingen af naturområdet og aktiviteter for beboerne (sommercamps, uddannelse af sundhedsambassadør). Der er sket en markant forøgelse af beboernes friluftsaktiviteter, hvor de et stort omfang benytter faciliteterne med familien og deltager i naturvejlederens mange aktiviteter bl.a. Børn har ret til krat, Naturklubben mv. 

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan styrker projektet uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder?
Opbygningen af MYRETUEN er sket i samspil med elever fra Randers Produktionshøjskole og lokale håndværkere. Disse unge er selv i risikogruppen for marginalisering, hvoraf mange også bor i boligområdet. De unge styrkes på forskellige faglige felter med henblik på at kvalificere sig til en faglig uddannelse og/eller et job. Eleverne har ligeledes under uddannelsen været naturambassadører og igangsættere for andre unge og for familier og fungerer som rollemodeller for områdets børn og unge. På sigt vil områdets unge også kunne indgå - på vej mod fritidsjob - som særlige naturlegeinstruktører for børn på Nordre fælled. Projektet har samlet set styrket de berørte unge med henblik på fortsat deltagelse på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

Hvordan styrker projektet oplevet tryghed, naboskab og trivsel?
Bynaturrummet MYRETUEN understøtter det gode naboskab og trygheden under visionen om at ""Mennesker skaber tryghed"", hvor projektet i høj grad med rammen er understøttende for fællesskaber. De nuværende aktiviteter på Nordre Fælled har allerede vist, at markant flere beboere deltager i aktiviteterne og indgår i sociale relationer.
Netop events i den umiddelbare nærhed har også som en sidegevinst fået inddraget beboere – sammen med borgere fra øvrige Randers – til naturoplevelser, som de ellers ikke ville have søgt. I projektets udviklingsproces har beboerne sammen med borgere fra øvrige Randers selv dannet en venneforening, hvor de sammen skaber aktiviteter for hinanden og for hele boligområdet.

Hvordan samarbejder projektet med forskellige aktører i og udenfor lokalsamfundet?
Projektet bygger i sig selv på et aktivt samarbejde mellem et bredt partnerskab for Nordre Fælled, som består af Naturstyrelsen Kronjylland (ejer/forvalter Nordre Fælled), Randers kommune, Randers Produktionshøjskole (forestår den fysiske opbygning samt løbende aktiviteter og drift) og Bysekretariatet (koordinerer de boligsociale aktiviteter). Partnerskabet har iværksat samarbejde mange relevante aktører bl.a. Venneforeningen (Skovensdag, Børn har ret til krat), Randers bibliotek (Danmark læser - Nordbyen læser), skoler og daginstitutioner i boligområdet, hvor MYRETUEN også er skitseret som en ramme for folkeskolereformens åbne skole og som et friluftstilbud til børneinstitutioner. Det tværgående samarbejde medfører en win-win effekt.

Billeder fra projektet

 Fotos v. Sonja B. Gudnadottir og Lene Brix

 

 

 

FAKTA

Organisation og afdeling:
RandersBolig, Bysekretariatet

Kontaktperson:
Louise Hou Kragh

Organisationens officielle mailadresse:
info@randersbolig.dk

Projektets startdato:
01.06.2015

Projektets slutdato:
31.12.2017

Projektets adresse:
Marsvej 1, 8960

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS