Opgavegrupper i 3B - samskabelse i beboerdemokratiet

Beskrivelse af projektet

3B indførte i 2016 opgavegrupper i forbindelse med 3B’s strategi ’3B – Sammen mod 2020’. Formålet med opgavegrupperne er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe holdbare politiske løsninger og nyskabelse i 3B. 3B’s opgavegrupper er midlertidige, hurtigtarbejdende politiske arbejdsgrupper, der kommer med bud på løsninger på konkrete udfordringer. En opgavegruppe består af medlemmer fra 3B’s organisationsbestyrelse, medlemmer af afdelingsbestyrelser, beboere, administrative medarbejdere fra 3B samt eventuelle udefrakommende som eksempelvis eksterne rådgivere.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har projektet eller aktiviteten eksempelværdi?
Opgavegrupperne styrker sammenhængen mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skaber bedre løsninger som er forankret lokalt. Opgavegrupperne styrker samtidig implementeringen, da der fra starten er flere strategiske ambassadører til at tale for nye idéer/løsninger.

Modellen for opgavegrupperne kan bruges af andre boligorganisationer. Modellen kan skaleres. 3B har struktureret hele det politiske udvalgssystem ud fra opgavegrupperne. Andre kan vælge en mindre gennemgribende tilgang.

Hvordan bidrager projektet eller aktiviteten til samfundet?
Opgavegrupperne følger en tendens i samfundet, hvor bl.a. kommunerne arbejder med samskabelse i demokratiudviklingen. Den stigende kompleksitet i samfundet kræver nye løsninger. Med opgavegrupperne involverer vi andre personer end vi tidligere har gjort, og får dermed andre blik på udfordringerne. Opgavegrupperne nedbringer afstanden mellem beslutningstagerne og borgere/beboere - en tendens der er i hele samfundet. På den måde bidrager opgavegrupperne til at styrke tilliden i hele systemet.

Hvilken værdi/resultater har projektet eller aktiviteten skabt eller leveret?
Med opgavegrupperne når vi ud til beboere som vi ikke før har haft i tale. Helt konkret har det også betydet, at vi på repræsentantskabsmødet oplevede nye kandidater, som har fået lyst til beboerdemokratiet igennem deres engagement i opgavegrupperne.

Det har også betydet nogle nye løsninger, fordi vi skal tænke formidling og kommunikation på en ny måde. Det har fx medført, at vi nu kommunikerer vores udlejning i udlejningshjul, som visuelt viser udlejningskadencen i de forskellige kommuner.  

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet eller aktiviteten afprøvet nye måder at inddrage beboerne i beslutningerne på?
Hele formålet med opgavegrupperne er at invitere beboerne ind i beslutningsrummet og få deres input.

Opgavegrupperne bidrager desuden til at skabe synlighed i beslutningerne, fordi beboerne og afdelingsbestyrelserne med egne øjne kan se, hvad der foregår i organisationen.

Det er også en arbejdsform, som tvinger administrationen til at tænke i formidling og kommunikation, fordi vi skal tæt på nogle beboere som ikke er skolet i det politiske system.

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten en bredere og mere mangfoldig deltagelse i beboerdemokratiet?
Vi når nogle beboere, der ikke normalt deltager i det beboerdemokratiske arbejde. I forbindelse med udarbejdelsen af 3B's strategi så vi på tendenser i samfundet. En af dem er de mere flygtige interessebaserede fællesskaber. Altså en tendens til at flere kun engagerer sig i de opgaver, der har umiddelbar interesse. Dem kan vi nå med den her model, fordi beboerne kan melde ind på opgaver, som interesserer dem. 

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten det lokale fællesskab?
Fællesskab er en helt essentiel del af 3B’s DNA, og derfor har det været vigtigt at udarbejde en model, der giver beboere, afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse mere indflydelse og mulighed for at skabe nye løsninger sammen. Ved at flere deltager i boligorganisationens arbejde og får indflydelse og indsigt i det arbejde, der foregår, vil der også opstå et større engagement lokalt. 

Hvordan støtter projektet eller aktiviteten lokale kræfter og ildsjæle?
Opgavegrupperne er en invitation til at deltage med de kompetencer og den viden beboerne har. Det skal skabe større engagement - også lokalt. 3B har en målsætning om at få flere til at deltage i beboerdemokratiet - både centralt og lokalt. Opgavegrupperne er et væsentligt bidrag til at få det til at lykkes. 

 

Materiale fra projektet

 materiale v. Boligforeningen 3B

 

FAKTA

Organisation og afdeling:
Boligforeningen 3B

Kontaktperson:
Jannik Egelund

Organisationens officielle mailadresse:
3b@3b.dk

Projektets startdato:
13.06.2016

Projektets slutdato:
01.06.2025

Projektets adresse:
Havneholmen 21, 1561 Kbh V

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS