Fællesskab & Frivillighed

Beskrivelse af projektet

DAB har fået støtte fra VELUX FONDEN til en treårig indsats med at udvikle civilsamfundet i den almene sektor. Målet er at styrke det lokale fællesskab i afdelingerne og udvikle nye metoder for administrationen i DAB til at bakke op om aktive beboere og beboerdemokrater, der gør en indsats for fællesskabet i boligafdelingen. Fællesskab & Frivillighed er bygget op om en peer to peer metode, hvor beboere og beboerdemokraters erfaringer med fællesskab i boligafdelinger administreret af DAB bruges som afsæt for videre læring og inspiration til fælles gavn for beboere og administration.

Sådan opfylder projektet de generelle kriterier

Hvordan har projektet eller aktiviteten eksempelværdi?
Fællesskab & Frivillighed arbejder med at indsamle og sprede aktive beboernes viden og erfaringer om fællesskabsfremmende beboeraktiviteter inden for fire temaer med fokus på, hvordan en lille indsats gør en stor forskel. Med udgangspunkt heri kan aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte i administrationerne (i og uden for DAB-regi) lære af hinandens erfaringer med at værne om og skabe nye fællesskaber i afdelingerne.

Hvordan bidrager projektet eller aktiviteten til samfundet?
Ud fra fire temaer bidrager indsatsen til videndeling og læring om måder at styrke nabofællesskaber. ”Få flere med” er simple måder at gøre det nemt og sjovt for andre at være med som en del af fællesskabet. ”Fællesskaber på tværs” er værktøjer, der styrker solidaritet og sammenhængskraft i boligafdelingen. ”Gang i fællesfaciliteterne” handler om at bruge afdelingens faciliteter til gavn for fællesskabet. Og ”Fællesskab & Renovering” er måder at fremme og bevare fællesskabet ved renoveringer.

Hvilken værdi/ resultater har projektet eller aktiviteten skabt eller leveret?
Fællesskab & Frivillighed har i samarbejde med 75 boligafdelinger sat fællesskabet på dagsordenen i den kontekst, hvor det har givet mest mening for afdelingen. Fremgangsmåden betyder, at alle afdelinger både kan bidrage med løsninger og få ny inspiration fra andre afdelinger til måder at igangsætte beboeraktiviteter og styrke fællesskabet mellem beboerne. Derudover har indsatsen bidraget til læring i DAB og udvikling af metoder til at bakke op om beboere, der gør en indsats for fællesskabet.

Sådan opfylder projektet de fagspecifikke kriterier

Hvordan har projektet eller aktiviteten afprøvet nye måder at inddrage beboerne i beslutningerne på?
Indsatsen inddrager beboerne som eksperter ved at sprede de gode måder at gøre tingene på fra en afdeling til den næste gennem en række aktiviteter understøttet af DAB’s ansatte såsom temaaftenener, kurser og DAB’s Frivilligdag. Derudover har indsatsen i 2017 udviklet ’forårspakker’ med materiale og vejledninger, der hjælper beboerne godt i gang med nye aktiviteter. I DAB arbejder bestyrelseskonsulenterne endvidere med samtalekort, der får snakken blandt beboerne i gang på møder, der er givet ved det formelle beboerdemokrati. Endelig er der via artikler i DAB’s publikationer samt via video og dabbolig.dk, skabt en kommunikationsplatform, hvor beboere kan hente inspiration og læse om tiltag i andre boligafdelinger.

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten en bredere og mere mangfoldig deltagelse i beboerdemokratiet?
De nye aktiviteter, produkter og den øgede information betyder, at flere beboere får mod på at starte eller deltage i fællesskabsfremmende aktiviteter - enten som en del af planlægningen med beboeraktiviteter, som beboerdemokrat eller begge dele. Dels fordi beboerne oplever, at det er nemt og overskueligt at være med til at gøre en indsats. Dels fordi, der er en god stemning blandt de frivillige beboere og blandt beboerne, som deltager i aktiviteterne. Og dels fordi eksponeringen i DAB’s publikationer og på hjemmesiden betyder, at de aktive beboere bliver anerkendt for deres arbejdsindsats og oplever, at de kan inspirere andre.

Hvordan styrker projektet eller aktiviteten det lokale fællesskab?
Beboerdemokrater og aktive beboere har på mange forskellige måder givet sig i kast med beboeraktiviteter og frivillige initiativer, der er med til at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed i boligafdelingen. I boligafdelingen Carlsro i Rødovre, er beboerne begyndt at møde hinanden til en snak og en kop kaffe. Idéen til nabokaffe fik de på DAB’s Frivilligdag sammen med to krus til formålet. Skovparken i Køge har i samarbejde med Fællesskab & Frivillighed og med en ihærdig egen-indsats stablet et fællesskab på benene, som efter formandens udsagn, ikke har eksisteret før. Derudover oplever ansatte i DAB mere levende og sjove møder i det formelle beboerdemokrati gennem brug af samtalekort, der til møderne sætter gang i snakken mellem beboerne.

Hvordan støtter projektet eller aktiviteten lokale kræfter og ildsjæle?
De fire temaer skaber afsæt for at sprede ideer på tværs af afdelinger til gavn for både aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte. Beboere oplever, at det er sjovt, hyggeligt og at der nogle gange ikke skal så meget til for at fremme fællesskabet i afdelingen. Beboerdemokrater oplever, at de møder nye sider af beboerne og får flere med i aktiviteterne til gavn for fællesskabet. Indsatsen har dels ved at samle de gode erfaringer fra en afdeling til en anden og dels ved at give andres gode erfaringer videre på temaaftener, DAB's Frivilligdag, samtaler med afdelings- og selskabsformænd og på repræsentantskabsmøder, skabt en ramme, hvor både aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte sammen udvikler fællesskaberne i afdelingen.

Videoer fra projektet

FAKTA

Organisation og afdeling:
DAB, Forvaltning-Administration

Kontaktperson:
Mathilde Sophie Buch og Birgitta Gomez Nielsen (barsel)

Organisationens hjemmeside:
www.dabbolig.dk

Projektets startdato:
01.01.2015

Projektets slutdato:
31.12.2017

Projektets adresse:
Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS