;
Søger du bolig? - Klik her

Ophævelse

Ophævelse af lejemål ved fraflytning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Boligforeningen har modtaget en henvendelse om, at en lejer, der ifølge folkeregisteret er tilmeldt en af boligforeningens boliger, ikke bebor lejligheden fysisk men er flyttet til udlandet. Lejeren er ikke set i ½ år, og der er heller ikke registreret noget forbrug af el, vand og varme.

Er det korrekt at sende lejeren en opsigelsesformular, og meddele at såfremt den ikke returneres i udfyldt og underskrevet stand inden for 8 dage, vil lejemålet blive ophævet iht. § 90, stk.1, litra 4?

 

Der er i øvrigt jævnligt andre personer i lejemålet som holder vilde fester.

Svar

Ja, Lov om leje af almene boliger § 90, stk.1, litra 4 kan anvendes, hvis beboeren faktisk er fraflyttet. Der henvises til dommen i TBB2015.169.

 

Hvis beboeren stadig betaler husleje, er spørgsmålet om beboeren har tænkt sig at vende tilbage.

Boligselskabet bør nok i første omgang rette henvendelse til beboeren vedrørende dette spørgsmål. Ved samme lejlighed kan der meddeles beboeren en advarsel vedrørende festerne i hans lejlighed, og en orientering om, at overlades brugen af lejligheden igen til andre så vil lejemålet blive ophævet.

 

Hvis beboeren har taget stort set alt sit indbo med, vil det næppe være betænkeligt straks at hæve lejemålet.

Ophævelse af lejemål ved manglende studiedokumentation
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedr. opsigelse af en ungdomsbolig:

Beboeren er blevet studietjekket og har inden for tidsfristen ikke fremvist studiedokumentation, beboeren har vi efterfølgende opsagt. Nu har vi passeret de 6 uger, hvor beboeren havde mulighed for at gøre indsigelse, og vi har derfor lavet den endelige opsigelse.

Hvis beboeren nu i den mellemliggende periode (frem til opsigelsesdatoen 01.04.2011) fremvise relevant studiedokumentation, er vi så "nød" til at trække opsigelsen tilbage? eller er der mulighed for at fastholde opsigelsen, fordi beboeren ikke gjorde indsigelse indenfor de 6 uger?

Svar

Hvis I har opsagt lejeren på et korrekt grundlag, er I ikke "nødt til" at trække opsigelsen tilbage. Men hvis en sådan sag udvikler sig, og lejeren nægter at fraflytte, og I går videre med den i boligretten, vil der være en stor sandsynlighed for at dommeren spørger: hvorfor fastholder I opsigelsen - er det fordi der er andre grunde til at I vil af med lejeren?? Og det er sket, at byretsdommere med sådanne argumenter har afvist en opsigelse, når det forhold, der lå til grund for opsigelsen, ikke længere eksisterer.

Og det er vel et relevant spørgsmål - hvis det viser sig, at lejeren fortsat opfylder uddannelseskravet, så er der vel ingen grund til at smide ham/hende ud??

Ophævelse af lejemål ved overtrædelse af husdyrforbud
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

I vores ordensreglement stå at der ikke må holdes hund. Kan vi smide en beboer ud hvis de overtræder forbuddet?

Svar

Først og fremmest skal i have fat i lejeren og meddele ham at han ikke må holde hund og at hvis han ikke retter sig efter dette kan det få alvorlige konsekvenser i form af opsigelse eller ophævelse. Virker det ikke kan i indbringe sagen for beboerklagenævnet.

 

Af lov om leje af almene boliger § 82 følger, at beboerklagenævnet kan gøre lejeforholdet betinget, således at en overtrædelse indenfor et år kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet eller at lejeren kan meddeles en advarsel. Dette kan nævnet når det følger af afdelingens husorden, at der ikke må holdes hund, jf. § 81, stk. 2. Nævnets mulighed for, at anvende sanktionerne forudsætter, at boligorganisation forinden har sendt en påmindelse til lejeren som han så ikke har rettet sig efter.

Ophævelse af lejemål ved manglende betaling af husleje
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har en lejer, der ikke har betalt efter 1. rykker. Han er flyttet og lejligheden er tom (har vi bemærket). Vi har ikke hørt fra ham. Vi kan ikke få kontakt pr. telefon og han har ikke skiftet adresse.

Vi har d.d. sendt 2. rykker med ophævelsesskrivelse.

 

Har I gode råd? Må vi gå ind i boligen, når vi nu kan se den er tom og han stadig ikke har betalt. Eller hvordan skal vi forholde os?

Svar

Når en lejer ikke har betalt huslejen, kan I efter det første påkrav ophæve lejemålet. I må ikke selv gå ind i lejemålet. Det kræver fogedens hjælp til at komme ind i lejemålet.

Ophævelse af lejemål før fogedretssag - spm. 1
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvis der er sendt en anbefalet rykkerskrivelse til lejeren, skal der så også fremsendes en ophævelse af lejemålet til lejeren, inden sagen sendes til fogedretten?

Svar

Sagen skal først fremsendes til fogedretten, når lejemålet er ophævet, og kun såfremt lejeren ikke er fraflyttet frivilligt. Fogedrettens funktion er, at få lejer udsat af lejemålet og sætte jer i besiddelse af lejemålet.

Senere vil der evt. opstå et mellemværende i forbindelse med lejemålets fraflytning med afregning af indskud, istandsættelsesomkostninger, sagsomkostninger m.v., hvor fogedretten evt. igen kommer på banen, hvis lejer ikke betaler et skyldigt beløb.

Ophævelse af lejemål ved manglende opvarmning
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Vi har i vores andelsboligforening 2 lejere der har fået lukket for varmen pga. manglende betaling til forsyningsselskaberne. Opkrævning for varme sker direkte fra forsyningsselskaberne.

Hvordan forholder vi os?

Kan lejerne opsiges pga. af manglende betaling?  Kan vi begrunde opsigelsen med manglende pligtig pengeydelse?

Kan BL venligst rådgive om hvordan vi kommer videre med sagen?

Svar

I kan ikke ophæve lejemålet med henvisning til manglende betaling af varme, da varme opkræves direkte af forsyningsselskabet. Betaling af varme er derfor ikke pligtig pengeydelse i lejeforholdet (medmindre I evt. tillige hæfter over forsyningsselskabet).

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man: kl. 13.00 - 15.00, ons: kl. 13.00 - 15.00
fre: kl. 10.00 - 12.00

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS