Søger du bolig? - Klik her

Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Anders Gade Jeppesen
Økonom
T: 3376 2078
M: 2289 6900
E: aje@bl.dk
Om Anders Gade Jeppsen

Anders Gade Jeppesen er økonom og arbejder med økonomiske analyser i relation til politisk interessevaretagelse og generelle problemstillinger for den almene boligsektor. Anders er uddannet Cand.Polit og har tidligere arbejdet med statistisk analyse hos SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Anni Pedersen
Juridisk konsulent
T: 3376 2065
M: 2141 3028
E: anp@bl.dk
Om Anni Pedersen

Anni Pedersen er en del af BL's juridiske funktion. Anni beskæftiger sig med juridisk rådgivning til BL's medlemmer som for eksempel fusioner og administrativt samarbejde, rådgivning i forbindelse med sager og problemer med det kommunale tilsyn, beboerklagenævnssager, samt gennemgang og udfærdigelse af diverse kontrakter og aftaler, herunder erhvervslejekontrakter.

Bent Madsen
Adm. direktør
T: 3376 2055
M: 2888 1877
E: bma@bl.dk
Om Bent Madsen

Cand.polit. Bent Madsen er administrerende direktør. Bents arbejdsområde er især den boligpolitiske interessevaretagelse, herunder kontakter til det politiske system, ministerier, kommuner og andre organisationer. Bent er  desuden forfatter på en række af BL's boligpolitiske oplæg, hørringssvar og publikationer.

 

Biography for Bent Madsen:
Since 2010 Bent Madsen has filled the chair as CEO of BL – Danish Social Housing, the national federation of social housing organizations in Denmark. He joined BL in 2001 and was appointed as Deputy CEO in 2006. Prior to that he worked at the Danish Ministry of Finance and the Economic Council of the Labour Movement (a Danish economic policy institute and think-tank working to promote social justice in Denmark).

Bent serves as member of the Boards of Directors of Housing Europe, NBO Housing Nordic, The Social Network, and The Danish Disability Council.  Among his prior positions is membership of the Danish Competition Council.

Bent holds a Master of Economics from the University of Copenhagen.

Christina Wandt
Leder af BL’s juridiske funktion
T: 3376 2045
M: 2220 8776
E: chw@bl.dk
Om Christina Wandt

Christina Wandt er leder af den juridiske funktion i BL’s direktionssekretariat, og ansvarlig for BL’s Juridiske Kontaktudvalg. Hun sig beskæftiger sig derudover bredt med juridiske problemstillinger inden for det almene område. Christina beskæftiger sig endvidere med juridisk rådgivning af BL’s medlemmer, og repræsenterer BL i KL’s netværksgruppe vedr. tilsyn af almene boliger. Christina er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i Finansrådet og Realkreditforeningen, hvor hun har beskæftiget sig med de juridiske aspekter af den almene boligsektors finansiering.

Frans Clemmesen
Cheføkonom
T: 3376 2051
M: 5373 1559
E: fcl@bl.dk
Om Frans Clemmensen

Frans Clemmesen er BL´s cheføkonom og hans arbejdsområde er især samfundsøkonomiske aspekter ved den almene sektor og økonomiske analyser i relation til BL´s boligpolitiske oplæg og publikationer. Frans er uddannet cand. polit. og har tidligere været ansat i den grønne tænketank CONCITO, Dansk Energi og centraladministrationen.

Kent Kilsgaard Andersen
Arbejdsmarkedskonsulent
T: 8733 1064
M: 5373 1558
E: kka@bl.dk
Om Kent Kilsgaard Andersen

Kent Kilsgaard Andersen er som arbejdsretlig konsulent i BL med til at styrke og udvikle BL som arbejdsgiverorganisation. Foruden den generelle daglige rådgivning af BL´s medlemmer beskæftiger Kent sig med mange typer arbejdsopgaver, herunder overenskomstforhandlinger, fagretslige sager,  arbejdsmiljø m.m.  Information til boligorganisationerne og opdatering af www.bl.dk inden for det ansættelsesretlige område  er også en del af  Kent´s  arbejdsmæssige hverdag.

1 2 3
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: 25. jul. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS