Søger du bolig? - Klik her

Find medarbejdere

Kontakt medarbejder

Bjarne Werth Jensen
Servicemedarbejder
T: 3376 2049
M:
E: bwj@bl.dk
Om Bjarne Werth Jensen

Bjarne Werth Jensen er ansvarlig for BL's udsendelse vedr. BL-informerer, kursusmateriale, publikationer og post. Styrer husets lager af pjecer og andet materiale samt kontorforsyning mv.

Bjarne Zetterström
Chefkonsulent
T: 3376 2030
M: 2141 3021
E: bz@bl.dk
Om Bjarne Zetterström

Bjarne Zetterström er chefkonsulent i BL's KonsulentCenter og deltager i rådgivningsopgaver, foredrag og undervisning m.v. Bredt kendskab til hvordan den almene lovgivning, herunder de beboerdemokratiske spilleregler, efterleves i praksis. Rådgiver om samarbejdet mellem valgte og ansatte, ledelsesudvikling, organisationsanalyser og administrationssamarbejde/fusioner.

Cecilie Grivne Høier
Studentermedhjælper
T: 3376 2060
M:
E: cgh@bl.dk
Om Cecilie Grivne Høier

Cecilie Grivne Høier arbejder primært med kommunikationsopgaver i AlmenNets sekretariat, herunder drift og vedligeholdelse af foreningens hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier, såvel som varetagelse af BestyrelsesNets hjemmeside. Desuden bidrager Cecilie til formidlingen af foreningsarrangementer og andre aktiviteter i AlmenNet samt til markedsføring af kurser og rådgivningsydelser i BL – KonsulentCenter.

Christina Krog
Kredskonsulent 2., 9. og 11. kreds
T: 3376 2034
M: 2290 9105
E: chk@bl.dk
Om Christina Krog

Christina Krog arbejder med politisk interessevaretagelse for  bestyrelser og repræsentantskaber i BL’s kredse. Hun har erfaring med udviklingsarbejde, medlemsorganisationer, strategiske forandringsprocesser/-ledelse, og har arbejdet i DR, med byudvikling og folkesundhed samt boligsektoren internationalt. Christina er cand.mag. i organisation & kommunikation.

Christina Wandt
Leder af BL’s juridiske funktion
T: 3376 2045
M: 2220 8776
E: chw@bl.dk
Om Christina Wandt

Christina Wandt er leder af den juridiske funktion i BL’s direktionssekretariat, og ansvarlig for BL’s Juridiske Kontaktudvalg. Hun sig beskæftiger sig derudover bredt med juridiske problemstillinger inden for det almene område. Christina beskæftiger sig endvidere med juridisk rådgivning af BL’s medlemmer, og repræsenterer BL i KL’s netværksgruppe vedr. tilsyn af almene boliger. Christina er uddannet jurist og har tidligere arbejdet i Finansrådet og Realkreditforeningen, hvor hun har beskæftiget sig med de juridiske aspekter af den almene boligsektors finansiering.

Dorte Hjerrild
Afdelingschef
T: 3376 2039
M: 2888 1872
E: dhj@bl.dk
Om Dorte Hjerrild

Dorte Hjerrild er leder af KonsulentCenter. Dorte arbejder især med emnerne økonomi i almen afdeling og organisation, vedligeholdelse og modernisering i en afdeling, forvaltningsrevision, strategisk ledelse, råderet, ind- og fraflytning, budgetformidling og beboerdemokrati. Dorte udarbejder desuden personanalyser i forbindelse med rekrutteringsopgaver for de almene boligorganisationer.

1 2 3 4 5 6 7 ... 11
Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: 25. jul. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS