Søger du bolig? - Klik her

BL tilfreds med højesteretsdom

 BL’s administrerende direktør, Bent Madsen, siger:

”Vi er glade for, at der fortsat er politisk fokus på at tackle udfordringerne i de boligområder, som står med problemer af den ene eller anden art. Vi hæfter os ved, at man nu sætter mere fokus på kommunernes rolle i forhold til at løse udfordringerne i de udsatte områder. Det gælder både politisk og økonomisk, og det mener jeg er helt centralt.”

Bent Madsen henviser blandt andet til fagbladet Boligen fra april, hvor det blev dokumenteret, at en pulje på 400 millioner kroner til udsatte boligområder kun i meget få kommuner blev brugt til det tiltænkte formål.

I forhold til de nye kriterier i for at komme på listen over udsatte boligområder siger BL’s direktør:

”Listen fungerer jo som et arbejdsredskab, der giver boligområderne og de kommuner, de ligger i, nogle ekstra muligheder for at påvirke udviklingen i en positiv retning. Og der kan naturligvis være meget fornuft i at sprede sig over fem i stedet for tre kriterier for at give et mere nuanceret billede af situationen i de enkelte boligområder. Men jeg er skeptisk overfor, at man registrerer forekomsten af kriminalitet ved at se på antallet af dømte i et område. De dømte har typisk udstået deres straf, og vi har til opgave at medvirke til at udsluse dem i samfundet. Det er mærkeligt, at det skal tælle negativt at løse en så vigtig opgave.”

”Til gengæld vil jeg gerne kvittere for, at der ikke et eneste sted i aftalen anvendes ordet ghetto. Det tager jeg som et signal om, at vores synspunkt om ordets negative og stigmatiserende effekt er blevet hørt på Christiansborg.”

Endelig noterer Bent Madsen sig, at der er bred opbakning bag aftalen:

”At både Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance støtter udspillet fra regeringspartierne peger på en vis kontinuitet på området. Vi havde dog håbet på, at vi i lighed med de andre store aftaler på det boligpolitiske område havde fået en aftale, som i praksis havde omfattet alle Folketingets partier.”

Kontakt:
Adm. direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, på telefon 28881877

Relateret nyheder

Oprettet: 23. aug. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS