Søger du bolig? - Klik her

Stort fremmøde til konference for bestyrelser

Foto: Carsten Andersen

Konferencen for organisationsbestyrelser 2018 finder i år sted lørdag den 1. til søndag den 2. september på Hotel Nyborg Strand. Og der er fuldt hus.Mere end 200 engagerede mennesker fra bestyrelserne i landets almene boligorganisationer har revet årets første efterårsweekend ud af kalenderen for at blive endnu skarpere på de mange opgaver, der er forbundet med at være en del af en organisationsbestyrelse. 

Det overordnende tema på konferencen er samfundsansvar, og fokus er særligt på bestyrelsens rolle som en del af boligorganisationens ledelse.FN's Verdensmål
Det helt store tema lørdag er FN’s Verdensmål, hvor Mogens Lykketoft er på talerstolen for at gøre det abstrakte globale mål om større lighed og bæredygtighed tilgængeligt for de mange bestyrelsesmedlemmer.

Søndag er fokus på bestyrelsens rolle, hvor bl.a. mediepersonen Lisbeth Knudsen øser af sine erfaringer fra sine mange år i bestyrelser og medieselskaber. Mogens Lykketoft, som selv har boet en årrække i almene boliger i Galgebakken i Albertslund, knyttede det konkrete sammen med det abstrakte, da han begyndte konferencen med ordene: “Alle steder, hvor der er fællesskaber skal vi gøre alt for at understøtte dem. Vi er nødt til at gå en anden vej end vi plejer.”


Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune
og Kim Skibsted, Grundfos


Fra en tur i helikopteren omkring FN’s Verdensmål blev de gjort yderligere håndgribelige, da der blev zoomet ind på både COOP, Gladsaxe Kommune og Grundfos.  En repræsentant fra foreningslivet, det kommunale og det private erhvervsliv kortlagde, hvordan selv en lille handling derude er en del af det at beskæftige sig med Verdensmålene.

Bæredygtig udvikling og partnerskaber
Lørdag eftermiddag blev der stillet helt skarp på deltagernes egne organisationer, da direktør i FA09, Kasper Nørballe fortalte om organisationens erfaringer med bæredygtig udvikling og partnerskaber omkring regnvand og lagde op til at deltagerne selv tænkte verdensmål og miljømæssig bæredygtighed ind ude ved bordene. 

Effektiv drift
Til en anden workshop havde Anders Lisvad, direktør i B45, en række eksempler med på effektiv drift og talte dermed om den økonomiske bæredygtighed, mens Arne Juul fra Slagelse Boligselskab havde boligbyggeriet Engdraget i Slagelse med som et eksempel på hele tre gange bæredygtig i én! Den sociale bæredygtighed var repræsenteret ved Louise Hou Kragh fra RandersBolig, der talte om beboerinddragelse og samskabelse gennem brede partnerskaber i den boligsociale indsats. 

Hele programmet kan læses her 

Yderligere inspiration er der at hente hos BL’s BestyrelsesNet, som skal bidrage til at styrke bestyrelsesarbejdet i organisationsbestyrelserne i de almene boligorganisationer i takt med at stadig større krav til intern styring og eksternt samarbejde øges. Med stadig større krav til boligorganisationerne i forhold til både intern styring og eksternt samarbejde er der fortsat behov for at dygtiggøre bestyrelserne, så de kan varetage den komplekse og mangesidede ledelsesopgave.

Læs mere om BL's bestyrelsesnet

Oprettet: 01. sep. 2018, Senest opdateret: 17. sep. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS