Søger du bolig? - Klik her

Kom til konference for organisationsbestyrelser 2018

Så skal vi til det igen, og vi glæder os!

Konferencen for organisationsbestyrelser 2018 finder sted lørdag den 1. til søndag den 2. september på Hotel Nyborg Strand.

Tag på konference med dine bestyrelseskollega, og få viden og inspiration til jeres bestyrelsesarbejde. I kan også udveksle erfaringer og netværke med andre organisationsbestyrelser og på den måde styrke og udvikle ledelsesarbejdet i jeres bestyrelse.

Temaet for konferencen Konferencens er de almene boligers samfundsansvar med afsæt i FNs verdensmål.

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en ambitiøs dagsorden - 17 mål, som skal sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden. Denne plan forpligter alle FNs 193 medlemslande til at udvikle handlingsplaner, som skal sikre implementeringen af de 17 verdensmål på nationalt plan.

Regeringen har udviklet en handlingsplan, som skal sikre implementeringen af verdensmålene i en dansk kontekst, og regeringen opfordrer forskellige aktører til at redegøre for deres bidrag til verdensmålene.

På konferencen sætter vi fokus på, hvordan I, som en del af boligorganisationernes ledelse, kan sætte den almene sektors bidrag til verdensmålene på dagsordenen.

Konferencen vil som altid være fyldt med erfaringsudveksling og inspiration til organisationsbestyrelserne, som til daglig løfter det store ansvar at udvikle de almene boligorganisationer og understøtte sektorens samfundsbidrag.

Programmet er fortsat under udarbejdelse, men det vil være bygget op om oplæg og diskussion med god plads til at udveksle erfaringer og netværke med organisationsbestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer.

Tilmeld dig konferencen her!

Oprettet: 24. apr. 2018, Senest opdateret: 25. apr. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS