Søger du bolig? - Klik her

Landsbyggefonden skal have nyt husholdningsbudget

I løbet af efteråret vil hjørner, kontorer og gangarealer på Christiansborg blandt andet være rammer for politikernes forhandlinger om en ny boligaftale. Boligaftalen vil især være bestemmende for de økonomiske rammer for renoveringer og boligsociale aktiviteter, som Landsbyggefonden kan støtte i perioden fra 2015 til og med 2018, skriver BL's fagblad Boligen.

Af Regnar M. Nielsen

For at give et klart billede af, hvad der forhandles om, kan nævnes, at der i aftaleperioden fra 2011 i alle landets kommuner årligt er renoveret for gennemsnitligt fem og en halv milliard kroner spredt på landets kommuner. Siden 2010 har Landsbyggefonden også årligt finansieret boligsociale indsatser i udsatte områder for 220 millioner kroner. 

Penge, der sikrer, at bydelsmødre tager hånd om småbørnsfamilier, at der i mange boligområder er oprettet lektiecafeer fra nulte klasse til gymnasiet, at der er introduktion til foreningslivet og fritidsklubber, at der er lommepengejob for de 12-13-årige – fritidsjob i det private erhvervsliv for de lidt større, at der er mentorordninger, at der oprettes lærepladser og meget mere. 

I den seneste aftale har det også været aftalt, hvor mange midler Landsbyggefonden kan anvende til blandt andet infrastrukturinvesteringer, nedrivninger og huslejenedsættelser. Endelig er det også fastsat, hvor stor en del af den statslige ydelsesstøtte, som Landsbyggefonden skal refundere.

DET FORESLÅR BL

BL – Danmarks Almene Boliger har også udarbejdet et forslag til, hvad boligaftalen bør indeholde. Det er blandt andet følgende:

■ Almene boliger skal fortsat kunne renoveres for 5,5 milliarder kroner årligt med støtte fra Landsbyggefonden. 

■ Det fortsat lave byggeaktivitet benyttes til at sætte skub i renoveringerne.

■ Innovative energitiltag skal fremmes. Derfor afsættes årligt en pulje i Landsbyggefonden på 10 millioner kroner.

■ Landsbyggefondens pulje til investeringer i infrastruktur i boligområderne fastholdes på 150 millioner kroner årligt.

■ Landsbyggefonden skal fortsat yde støtte til, at den boligsociale indsats kan fastholdes med en samlet ramme på 220 millioner kroner om året.

■ Der afsættes 10 millioner kroner om året til at etablere et tryghedssamarbejde. Eksisterende indsatser for øget tryghed skal evalueres. De bedste metoder og resultater skal mangfoldiggøres. Og nye metoder skal udvikles.


Læs også:

Det mener interessenterne   
Færre job i 2015 
Landsbyggefonden er afgørende for handicappolitik

Oprettet: 02. okt. 2014, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS