;
Søger du bolig? - Klik her

Beboerklagenævn

Har du brug for at komme i kontakt med beboerklagenævnet, skal du kontakte din kommune.

Beboerklagenævn Indbring en sag Baggrund og formål Sådan afgør nævnet en klagesag Beboerklagenævnets kompetencer

Få vurderet en tvist

Forudsætningen for trivsel i en almen boligafdeling er, at beboerne respekterer hinanden og kan tale sammen. Det kan de ikke altid. Her kommer beboerklagenævnet ind.

Nævnet behandler en lang type sager om forskellige tvister om: flytteafregninger, husorden, råderet, husleje o.a.

Beboerklagenævnet afgør uenigheder mellem boligorganisationer og beboere. Nævnet består af en formand, der er jurist samt to sagkyndige, der er udpeget af boligorganisationen.
Nævnet kan kun træffe afgørelser i de lov om almene boliger §§ 100 og 101 nævnte tilfælde.
Indbringelsen af en sag skal ske skriftligt, og kan både ske af boligorganisation og lejer.
Der skal betales gebyr på 144 (indeksreguleret).

Har du brug for at komme i kontakt med beboerklagenævnet, skal du kontakte din kommune.

Sideansvarlig: Anni Pedersen
Oprettet: 05. aug. 2013, Senest opdateret: 22. nov. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS