Søger du bolig? - Klik her

Aktuelle almene satser

En række satser bliver reguleret årligt. De aktuelle satser findes her på siden, sammen med tidspunkt for forventet opdatering.

 

SATS

 

 Opdateret

     
Bidrag til arbejdskapital og henlæggelser til dispositionsfond               juni 2017
     
Dækning af tab ved manglende huslejebetaling   juni 2017
     
Beboerindskud, påkravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr                                                       september 2017
     
Bestyrelsesvederlag   september 2017
     
Aftrapning af rentesikring   september 2017
     
Råderetsbeløb    september 2017
     
Maksimumsbeløb for almen boligbyggeri   december 2017
     
Energitillæg til maksimumsbeløb   december 2017
     
Ungdomsboligbidrag   januar 2018


................................................................................................................


MAKSIMUMSBELØB FOR STØTTET BOLIGBYGGERI
Maksimumbeløbet for opførsel af almene boliger er fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal.

  2017 2018
Familieboliger    
Hovedstadsregionen           22.890           23.280
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner           19.520           19.850
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner           19.520           19.850
Øvrig provins           18.410           18.720

Ældreboliger
   
Hovedstadsregionen           28.420           28.900
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner           24.830           25.260
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner           23.550           23.960

Øvrig provins
          22.220           22.600

Ungdomsboliger
   
Hovedstadsregionen           26.920           27.380
Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommuner           23.550           23.960
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens Kommuner           23.550           23.960

Øvrig provins
          22.220           22.600


Dokumentation for maksimumbeløb


...............................................................................................................

ENERGITILLÆG FOR STØTTET BOLIGBYGGERI
Energitillægget er fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal.

  2017 2018
Etagebyggeri             1.150             1.170
Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)                 1.000             1.010

 

...............................................................................................................


RÅDERETSBELØB
 

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer,
ret til økonomisk godtgørelse pr lejemålsenhed:  

           2017         2018
Maksimum godtgørelse for forbedringer        122.956        123.816

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen for forbedringer
       178.717        179.968


Dokumentation for råderetsbeløb


...............................................................................................................


AFTRAPNING AF RENTESIKRING

  2017 2018

Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen er fastsat til

0,37%

1,26%


Dokumentation for aftrapning af rentesikring


...............................................................................................................


BESTYRELSESVEDERLAG FOR LEJEMÅLSENHEDER I DRIFT
Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august de pågældende år

  2016 2017

Maksimalt samlet årligt vederlag til
bestyrelsen pr. lejemålsenhed: 
Første 100 lejemålsenheder 69,86 69,86
     
Øvrige lejemålsenheder 41,91 41,91
     Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Da bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr lejemålsenhed: 20162017

Første 100 lejemålsenheder

78,29

79,62

Øvrige lejemålsenheder
            46,97             47,76


Dokumentation for bestyrelsesvederlag


...............................................................................................................


BIDRAG TIL ARBEJDSKAPITAL OG HENLÆGGELSER TIL DISPOSITIONSFOND
Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år

  2016 2017

Bidrag til arbejdskapital kan højst udgøre
                     158  
 160

Indtil arbejdskapitalen for boligorganisationen som helhed udgør
            3.058
3.095


Henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre

                    559
   566
Indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør5.5885.655


Dokumentation for bidrag til arbejdskapital og henlæggelse til dispositionsfond...............................................................................................................DÆKNING AF TAB VED FRAFLYTNINGER 
Beløbet er angivet i kr. pr. lejemålsenhed for boligafdelingen.
Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år

  2016 2017
Dispositionsfonden dækker den del af tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over                 322                 326


Dokumentation for dækning af tab ved fraflytninger...............................................................................................................


BEBOERINDSKUD, PÅKRAVSGEBYR OG BEBOERKLAGENÆVNSGEBYR  

  2017 2018
Maksimal forhøjelse af beboerindskud uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Pr. m2                 232
234
Påkravsgebyr                  279
281
Beboerklagenævnsgebyr. Pr. sag                 143
144


Dokumentation for beboerindskud, påkravsgebyr og beboerklagenævnsgebyr...............................................................................................................UNGDOMSBOLIGBIDRAG 

     
Tilsagnsår 2017 2018
1997 - Pr. lejemålsenhed             4.794             4.828
1998                 168                 169
1999                 167                 168
2000                 170                 171
2001                 170                 171
2002                 170                 171
2003                 172                 174
2004                 173                 175
2005                 173                 175
2006                 176                 177
2007                 177                 178
2008                 177                 178
2009 januar - juni                 179                 181
2009 juli - december                 183                 184
2010                 184                 186
2011                 186                 188
2012                 185                 187
2013                 183                 185
2014                 182                 184
2015                 182                 184
2016                 182                 184
2017
 181
                183

2018
  184


Dokumentation for ungdomsboligtillæg

 

Oprettet: 03. jan. 2017, Senest opdateret: 04. sep. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS