Søger du bolig? - Klik her

7. kreds - Kredsvalg 23.04.18

7. kreds -  Kredsvalg  23.04.18

Der afholdes valgmøde i 7. kreds:

Mandag 23. april 2018 kl. 19.00
Hotel Legoland
Aastvej 10, 7190 Billund

Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt i starten af marts 2018.

Kommunikationen mellem boligorganisationerne og BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredse er af meget stor betydning for udviklingen i den almene boligsektor. Boligorganisationerne op-fordres derfor til at opstille kandidater, som vil have mulighed for at fungere som sådanne bindeled. 

Kandidater skal desuden opfylde kravene i BLs vedtægter õ 7 stk. 10:

Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indfor-stået med at modtage valg.

I år er der oprettet en særlig hjemmeside, www.kredsvalg.dk, hvor man kan læse mere om val-gene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater lø-bende offentliggjort.

På hjemmesiden kan man også læse mere om BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. Man kan desuden læse og downloade BLs vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og handlingsplan.

Opstilling af kandidater i kredsene:
Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter på to forskellige måder:

1) På www.kredsvalg.dk kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en opstillingsblanket, som skal indsendes elektronisk sammen med et foto af kandidaten til BL på denne mailadresse: kredsvalg@bl.dk

 Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument.

 Et vellignende pasfoto indsendes som vedhæftet jpg-fil i en god opløsning.

 Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling uden godkendelse vil blive returneret til boligorganisationen.

 Der er ingen tidsfrist for indsendelse af opstillinger på denne måde. Alle opstillin-ger bliver løbende offentliggjort på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt af bo-ligorganisationen.

 Hvis en opstilling er modtaget i BL senest 7 dage før valgmødet, bliver kandida-tens navn og boligorganisation også skrevet på de fortrykte stemmesedler til valget.

 Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes muligheder for at få information om kandidaterne før valgmødet.

2) Der kan desuden opstilles kandidater på selve valgmødet. Det kan ske helt frem til af-stemningen. De kredsvalgdelegerede skal selv skrive kandidatens navn på stemmesed-len efter dirigentens vejledning.

Stemmeret og adgangskort:
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmødet.

Det fremgår af BLs medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte boligorganisation råder over.

Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangskorte-ne til de kredsvalgdelegerede.

Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte ad-gangskort på valgmødet.

 

 

Kursus nr:
2018-0107
Dato:
ma. 23. apr 2018
Starttidspunkt:
18:30
Sluttidspunkt:
22:00
Sted:
Hotel Legoland
Sidste tilmeldingsfrist:
lø. 24. mar 2018
Maks. antal deltagere:
200
Ledige pladser:
200

Pris 0 kr.


Yderligere info
Anita Dainese
Telefon: 8733 1071
E-mail: ada@bl.dk

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS