;
Søger du bolig? - Klik her

5. kreds - Valgmøde - 21.03.18

5. kreds - Valgmøde - 21.03.18

Der afholdes valgmøde i 5. kreds

onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

Dagsorden, forretningsorden, adgangskort m.m. vil blive udsendt i løbet af februar.

I 5. kreds har boligorganisationerne haft tradition for at løse udfordringerne i fællesskab.
Det tætte samarbejde og den indbyrdes tillid er hidtil også kommet til udtryk i fordelingen af repræsentanter i 5. kreds, således at hver boligorganisation har mindst én repræsentant.

Det nuværende kredsrepræsentantskab ønsker at dette videreføres i det nye repræsentantskab, således at det tætte samarbejde kan fortsættes med alle som deltagere.

Antallet af kredsrepræsentanter i 5. kreds er 18.

Alle tildeles én repræsentant, og derefter tildeles yderligere en fra den største og nedefter, indtil alle repræsentanter er fordelt.

For at bevare denne fordeling af repræsentation under hele valgperioden, skal der vælges personlige suppleanter. Det henstilles derfor til medlemsorganisationerne, at man lokalt udpeger sine repræsentanter med tilhørende personlige suppleanter og meddeler dette til BL på kredsvalg@bl.dk.

Repræsentanterne er en vigtig del af kommunikationen mellem BL medlemmer og BL's be-styrelse. Det er et område som BL's bestyrelse har ønsket at styrke. Det er derfor vigtigt at de opstillede kandidater har en tæt forbindelse til ledelsen af den boligorganisation de er opstillet for.
 
Kandidater skal desuden opfylde kravene i BL's vedtægter õ 7 stk. 10:

Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter (og suppleanter) er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.

I år er der oprettet en særlig hjemmeside, www.kredsvalg.dk, hvor man kan læse mere om valgene. Her bliver alle dagsordener, forretningsordener, kandidatopstillinger og valgresultater løbende offentliggjort.

På hjemmesiden kan man også læse mere om BLs repræsentantskab, bestyrelse og kredsene. Man kan desuden læse og downloade BLs vedtægter, medlemsstatistik, målsætningsprogram og handlingsplan.

Opstilling af kandidater i 5. kreds:
Der kan opstilles kandidater til formand, næstformand, repræsentanter og suppleanter:

www.kredsvalg.dk kan kandidater og boligorganisationer downloade og udfylde en opstillingsblanket. Boligorganisationen skal godkende opstillingen som skal indsendes elektronisk sammen med et vellignende s/h pasfoto af kandidaten til BL på kredsvalg@bl.dk.

 Opstillingen indsendes som vedhæftet word-dokument.
 Vellignende s/h pasfoto i høj indsendes som vedhæftet jpg-fil i høj opløsning.

I 5. kreds skal opstilling af kandidater følges af en tilhørende opstilling af en personlig sup-pleant. Samme opstillingsblanket kan benyttes ved opstilling af personlige suppleanter.

Boligorganisationen skal godkende opstillingen før indsendelse til BL. En opstilling uden god-kendelse vil blive returneret til boligorganisationen.

Der er ingen tidsfrist for indsendelse af opstillinger på denne måde. Alle opstillinger bliver løbende offentliggjort på www.kredsvalg.dk, når de er godkendt af boligorganisationen.
Der skal opfordres til tidlig indsendelse af hensyn til de kredsvalgdelegeredes muligheder for at få information om kandidaterne før valgmødet.

Hvis en opstilling er modtaget i BL senest 7 dage før valgmødet, bliver kandidatens navn og boligorganisation skrevet på de fortrykte stemmesedler til valget.


Stemmeret og adgangskort:
Boligorganisationerne udpeger egne kredsvalgdelegerede, som har stemmeret på valgmø-det.

Det fremgår af BL's medlemsstatistik, hvor mange kredsvalgdelegerede den enkelte bolig-organisation råder over. (Statistikken er under udarbejdelse, men der forventes ikke store ændringer i forhold til 2016.)

Boligorganisationerne modtager adgangskort fra BL til de kredsvalgdelegerede sammen med valgmødets dagsorden og forretningsorden. Boligorganisationerne udleverer selv adgangs-kortene til de kredsvalgdelegerede.

Den enkelte kredsvalgdelegerede får udleveret stemmesedler ved aflevering af det udfyldte adgangskort på valgmødet.

Kursus nr:
2018-0105
Dato:
on. 21. mar 2018
Starttidspunkt:
19:00
Sluttidspunkt:
22:00
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Århus
Sidste tilmeldingsfrist:
to. 8. mar 2018
Maks. antal deltagere:
300
Ledige pladser:
210

Pris 0 kr.


Yderligere info
Ann Daugbjerg Olsen
Telefon: 8733 1070
E-mail: ado@bl.dk

Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS