;
Søger du bolig? - Klik her

BL i Europa

BL i Europa

BL trådte for alvor ind på den europæiske scene sidste i 2012 med medlemsskab af CECODHAS, den europæiske organisation for social housing, og aktiv interessevaretagelse i Europa.

Strategien for BL handler om at skaffe bedre vilkår for de almene boliger i Europa. Det arbejde er flerstrenget. Det handler om at indsamle og videreformidle information om relevante EU-regler (energi, udbudsdirektiver, statsstøtteregler, strukturfonde), men også at søge indflydelse ved aktivt at dagsordensætte den almene boligsektor som en job- og vækstskabende sektor, der kan fremme den grønne og sociale dagsorden i EU. Det gør BL sammen med CECODHAS, men også selv. 


Målsætningen for BL i Europa:

  • Vision: At skabe de bedste vilkår for Danmarks almene boligsektor i EU.
  • At fremtidssikre Danmarks almene boligsektor gennem anerkendelse af dens vækst- og jobskabende potentiale som som et bindeled mellem sociale, økonomiske og miljømæssige interesser i EU.
  • At sikre sammenhæng mellem den nationale og europæiske dagsorden og skabe merværdi inden for områder som klima- og energi, udbudsregler, EU’s kommende budget for 2014-2020.
Oprettet: 19. nov. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS