Søger du bolig? - Klik her

Fælles anbefalinger fra KL og BL

I 2013 indgik KL og BL en partnerskabsaftale om løsningen af de boligsociale udfordringer i udsatte boligområder. 

Aftalen mellem KL og BL skal være med til at understøtte det samarbejde, som allerede er i gang mellem kommuner og boligorganisationer i udsatte boligområder rundt om i landet.
Ved at koble kommunernes kernedrift og boligorganisationernes lokale arbejde er det muligt at yde en fælles indsats, som kan bidrage til løsninger i de udsatte boligområder. KL og BL vil sammen arbejde for at udvikle og styrke denne kobling og bidrage med ideer til, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde endnu tættere sammen.

Der er rigtig mange ressourcer til stede i de udsatte boligområder, men
også stadig store udfordringer at løse. Blandt dem er den lave beskæftigelsesfrekvens blandt beboerne og beboernes sundhedstilstand, som er væsentlig dårligere end i den øvrige befolkning. Både sundhed og beskæftigelse er afgørende for det enkelte menneskes trivsel, og derfor har KL og BL valgt at sætte fokus på, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde sammen om at styrke sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder.

Det fælles arbejde har resulteret i en række anbefalinger og eksempler på indsatser til inspiration for kommuner og boligorganisationer. Vi håber, at arbejdet kan være med til at sætte fokus på de muligheder og synergieffekter, der ligger i, at kommuner og boligorganisationer arbejder sammen om en styrket og koordineret indsats på sundheds- og beskæftigelsesområdet i udsatte boligområder.


Anbefalinger fra KL og BL

Anbefalinger til en målrettet og koordineret sundheds- og
beskæftigelsesindsats i udsatte områder.

Download anbefalingerne

Fakta

Fakta fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2012.

Download fakta

Analyserapport

Analyserapport om Almene boliger – beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse.

Download rapporten
Oprettet: 03. okt. 2014, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS