Søger du bolig? - Klik her

Brandkadetter

I Projekt Brandkadet lærer de unge om brandvæsnets arbejde. Den viden de unge får ved at indgå i brandkadetforløbet motiverer dem til at modarbejde chikane af brandvæsnet og ildspåsætning i deres boligområde.

Om:
Projekt Brandkadet er et rolle-modelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier.

Hvorfor:
Hærværksbrande og chikanerier af brandvæsnet er fra tid til anden et problem i udsatte boligområder. Der bliver sat ild til skraldespande, biler og cykelskure, og brandmændene bliver mødt med trusler, stenkast og tyveri fra brandbilerne i forbindelse med udrykning.

Værdi: 
Den indsigt de unge får ved at indgå i brandkadetforløbet motiverer dem til at modarbejde chikane af brandvæsnet og ildspåsætning i deres boligområde, samtidig med at de hver især kan tage brandmandsværdierne med sig videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.


Hvem kan blive brandkadetter?
Projektet er hovedsageligt målrettet unge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år, som er kendetegnet ved at de:

  • Savner meningsfuld fritidsaktivitet
  • Er skoletrætte
  • Har lavt selvværd
  • Mangler positiv voksenkontakt
  • Er i den kriminelle risikozone

Projektet kan være særligt gavnligt for unge, som er på vej ud i kriminalitet eller f.eks. har en storebror eller storesøster, der er kriminel. Her kan Projekt Brandkadet hjælpe til at bringe unge på rette spor ved at tilbyde et alternativ til kriminaliteten.

Vidensindsamling om projektet
Center for Boligsocial Udvikling har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter i Greve, Københavns, Roskilde, Slagelse og Fredensborg Kommune.

Vidensindsamlingen bygger på 14 interviews med de ansvarlige brand­mænd og kommunale medarbejdere om bl.a. metoder, målgrupper og organisering.

De foreløbige erfaringer med dette nytænkende rollemodelsprojekt er overvejende positive. Projekterne har alle en høj gennemførelsesprocent, og i projekterne mærker man en stigende interesse blandt unge i de udsatte boligområder for at blive optaget i projektet.

Undersøgelse fra CFBU:
Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetter i udsatte boligområder

 

Læs også: 

YouTube video:

Svedig afslutning: Roskildes brandkadetter til eksamen

Roskilde Kommune:
Projekt brandkadetter

www.brandkadet.dk

Oprettet: 20. nov. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS