Søger du bolig? - Klik her

Resolutioner og debatlyst på 9. kreds' konference

237 deltagere fik fuld valuta for pengene på årets konference for 9. kreds. Konferencen fandt sted på Konventum i Helsingør den 6. og 7. marts og bød på oplæg, foredrag og temagrupper. 

Ny viden og boligpolitik

Af Martin Ljung Krabbe

Sædvanlige boligforeningsskel var nedbrudt, da BL’s 9. kreds mødtes for at udveksle erfaringer, få ny viden og diskutere boligpolitik. Særligt den sidste mulighed blev grebet af flere deltagere. Allerede før konferencen var blæst i gang, havde en håndfuld deltagere nemlig uddelt en resolution, som gjorde opmærksom på forhold, som man ønskede at få debatteret. Curt Godthard var en af dem, der stod bag resolutionen: 

     

BL’s adm. direktør, Bent Madsen, var dagens første oplægsholder, og ifølge ham er det store engagement og den store spørgelyst et kendetegn for 9. kreds.


9. kreds dækker det gamle Københavns Amt minus København og Frederiksberg Kommune.

Det vil sige, at kredsen – målt i antallet af boliger og beboere – er landets største. Det vil også sige, at kredsen dækker nogle af de kommuner, som har allermest alment byggeri; Hvidovre, Albertslund og Brøndby.

Ifølge kredsens næstformand, Allan Nielsen, som har over 40 års erfaring med boligpolitisk arbejde, har netop den store andel af almene boliger haft betydning for kredsens engagement. Han er nærmest ikke til at stoppe, når man spørger ham om, hvad det er for historiske kræfter, som har formet 9. kreds:
Paradoksalt nok dækker 9. kreds også nogle af de kommuner, som har færrest almene boliger. En af dem er Gentofte, hvor Hanne Jørgensen bor i Gentofte Ejendomsselskab. 

Kredsrepræsentanten taler beboernes sag
BL består af 11 kredse, som har til formål at skabe rum for at drøfte problematikker, som er særlige for den del af Danmark, som den enkelte kreds dækker. Men helt overordnet er kredsrepræsentanten de almene beboeres forlængede og politiske arm. Og netop der har kredskonferencen sin berettigelse, forklarer kredsformand Iris Gausbo og næstformand Allan Nielsen.

 

Den succesfulde renovering
Et af temaerne for konferencen var renoveringer. En stor del af kredsrepræsentanterne er også aktive i afdelings- og organisationsbestyrelser, som i forbindelse med en renovering ofte sidder med store økonomiske beslutninger. Beslutninger, som også risikerer at påvirke det sociale liv i afdelingen.

Derfor bød konferencen blandt andet på oplæg fra afdelingsformand Per Olsen, Vapnagaard, samt direktør Birte Flæng Møller, Boliggården. De to har nemlig været centrale aktører i en gennemgribende renovering af boligområdet Vapnagaard i Helsingør, som med 57 blokke og 1.700 lejemål er et af Danmarks største samlede boligområder. Også hjemmesiden byggeven.org blev præsenteret. Siden har til formål at hjælpe beboervalgte med at træffe beslutninger og forstå processen, når der skal renoveres og moderniseres. Lars-Jørgen Pedersen havde været med til at planlægge temaerne og forklarer her baggrunden:

Den store fokus på renoveringer var noget, flere af deltagerne kunne bruge til noget i deres daglige beboerdemokratiske arbejde.                     

 
Fakta om BL’s kredse: 

BL’s demokratiske struktur hviler på 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL’s bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL’s øverste myndighed, repræsentantskabet.

Kreds 9 Afslutning 

Konferencen sluttede lørdag kl. 16. 

Oprettet: 10. mar. 2015, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS