Søger du bolig? - Klik her

Nordjylland opdateret

En af BL’s mange aktiviteter er kredskonferencer. Her kan beboerdemokrater få den nyeste viden om aktuelle boligpolitiske emner. Samtidig er det en oplagt mulighed for netværke med bestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer.

121 kredsrepæsentanter fik tanket ny almen viden

Tekst, foto og video: Martin Krabbe 

Gå til billeder
Gå til WEB-TV

Hvad indeholder det nye boligforlig, og hvorfor blev det, som det blev? Hvilken betydning får forliget for renoveringer rundt omkring i landets boligforeninger, og hvordan forholder man sig som bestyrelsesmedlem bedst muligt til forestående renoveringer?

Disse og en del flere spørgsmål var på dagsordenen, da 121 kredsrepræsentanter lørdag den 31. januar troppede op på Hotel Comwell i Rebild Bakker til den årlige kredskonference i BL’s 4. kreds, som dækker det nordlige Jylland.

Målet med kredskonferencen er ifølge kredskonsulent Jens B. Hansen at give repræsentanterne et indblik i den nyeste boligpolitiske udvikling.

”Kredskonferencen har til formål at give kredsrepræsentanterne en idé om det boligpolitiske lobbyarbejde, som BL laver. Det betyder også, at repræsentanterne får en idé om, hvilke problemstillinger de kan forvente at skulle forholde sig til i den nærmeste fremtid. For nogle af repræsentanterne er det første konference, andre har været med mange gange, så selvom mange har et indgående kendskab til det beboerdemokratiske arbejde, så er man på kredsniveauet ude over sin egen afdeling og ude over sin egen boligorganisation. Derfor skal der også en anden viden til.”

Konferencen er også en mulighed for at formidle ny viden – for eksempel om sundhedstilstanden for almene beboere – et punkt, som også var på dagsordenen i Rebild. 

Udveksling af viden
Blandt arrangørerne af årets konference var formanden for BL’s 4. kreds, Bjarne Walentin, som også er formand for Frederikshavn Boligforening. 

”Den typiske kredsrepræsentant er en beboerdemokrat, som har en stor vilje og lyst til at deltage i den boligpolitiske diskussion. Ofte har repræsentanten været beboerdemokrat igennem flere år og har måske været til kredskonference nogle gange før – så vi forsøger at ramme et niveau, som passer til den profil.”

Konferencen består af både oplæg og workshops. Og ud over formidling af viden,  så har kredskonferencen – ifølge formand Bjarne Walentin – også en vigtig funktion i forhold til erfaringsudveksling – både internt blandt de nordjyske boligorganisationer, men også eksternt i forhold til det nationale politiske niveau.

”I Nordjylland har vi nogle andre problematikker, end man har i København. Derfor er konferencen også de nordjyske boligorganisationers mulighed for at finde fælles fodslag. Ved at mødes og lytte til hinandens succeser og udfordringer får vi en idé om, hvad det er, der rører sig ude i de enkelte boligorganisationer. Og det giver input til, hvilke emner vi skal tage med fra Nordjylland til BL og videre ud i det politiske system. Så kommunikationen og vidensformidlingen går begge veje.”                         

Uddannelse af beboerdemokrater er en vigtig del af BL’s aktiviteter. Og der er nok at undervise i: Ud over kredsarbejdet er repræsentanterne nemlig også en del BL’s repræsentantskab, som består af ca. 220 medlemmer. 

Billeder

MG 0200

MG 0217

MG 0271

MG 0325

MG 0294

BL har interviewet en del af deltagerne om, hvad de får ud af at arbejde som kredsrepræsentanter, og hvad de kan bidrage med:


WEB-TV fra konferencen:
 

”Inspirerende at møde bestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer” 
For bestyrelsesmedlem Anitta Hansen fra Plus Bolig i Aalborg var konferencen i Rebild den første af slagsen. En af de ting, som hun bedst kunne lide, var at møde bestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer: ”Vi har alle sammen forskelligt tilgang og udgangspunkt – det har givet nogle spændende debatter.”
Se Interview med Anitta Hansen her:
Med for første gang
21-årige Simon Espersen læser Global Business Engineering i Aalborg, og som nyvalgt bestyrelsesmedlem i Boligforeningen Himmerland gjorde han sit for at trække konferencedeltagernes gennemsnitsalder ned. Men det var nu ikke kun derfor, han var med. ”Jeg håber, der kommer flere som mig. Jeg tænker på mig selv som repræsentant for de mange unge mennesker, som bor i almen bolig.”
Se interview med Simon Espersen her:


Med for 10. gang

Som formand for Viva Bolig i Aalborg og beboeraktiv i mange år har Frede Skrubbeltrang deltaget i ”mindst 10” kredskonferencer. Jeg er aldrig gået hjem uden at have tilfreds med at have været her – jeg har altid fået noget nyt med hjem, som jeg kunne bruge fremadrettet.”
Se interview med Frede Skrubbeltrang her:”Networking med andre som mig selv”
Henrik Møller er næstformand i Himmerland Boligforening og kredsrepræsentant. Han er særligt glad for muligheden for at høre om, hvad de andre boligorganisationer har for.
Se interview med Henrik Møller her:


Oprettet: 04. feb. 2015, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS