Søger du bolig? - Klik her

Samarbejdet i boligorganisationen

Alle de mange opgaver, der skal løses af beboerdemokratiet, kræver et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde mellem administrationen, ejendomsfunktionærerne, organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og afdelingens beboere.

Når du har sagt ja til at sidde i en afdelingsbestyrelse, kan du forvente at modtage hjælp og opbakning fra boligorganisationens administration. Det følger af, at boligorganisationens ledelse (den administrative ledelse og den valgte organisationsbestyrelse) i fællesskab skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i dens arbejde.

Det er f.eks. vigtigt med et tæt samarbejde om disse emner:

 • Vejledninger på indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder.
 • Opfølgning på husordensreglerne ud fra de lokale forhold og behov.
 • Beboernes deltagelse i forskellige pasnings-, rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, som også stiller krav til administrationen om at yde en differentieret og tilpasset service.
 • Opbakning om samarbejde med forskellige offentlige myndigheder.
 • Information og dialog om boligafdelingens budget.
 • Teknisk rådgivning – f.eks. om bygningsvedligeholdelsen og/eller udbedring af byggeskader.
 • Miljøforbedrende foranstaltninger.
 • Information om kommunale og statslige afgiftsændringer, f.eks. ved grønne afgifter o.l.
 • Løbende ajourføring af diverse aftaler, der påfører boligafdelingen udgifter (servicekontrakter, abonnementer, forsikringsaftaler m.v.).
 • Uddannelse af afdelingsbestyrelsens medlemmer. Både om økonomien i boligafdelingen (budget, regnskab og finansiering af arbejder og aktiviteter) og om andre emner, der er relevante for afdelingsbestyrelsen (afholdelse af afdelingsmøder, samarbejde m.v.).
 • Forsyning af beboerne med kabel-tv, bolignet m.v.

Det er vigtigt at slå fast, at afdelignsbestyrelsen ikke har noget juridisk og økonomisk ansvar.

Afdelingsbestyrelsen skal fremlægge alle sine forslag og ideer til afdelingsmødet og kan kun arbejde videre med de forslag, som afdelingsmødet godkender. Afdelingsmødet kan også vedtage en bred bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal selvfølgelig handle forsvarligt i sine dispositioner. At afdelingsbestyrelsen ikke har det formelle ansvar, betyder også, at den ikke kan indhente tilbud og indgå bindende aftaler med håndværkere og andre. Disse opgaver skal administrationen tage sig af, det er jo grundlæggende derfor, at de er ansat. Administrations opgave er at klæde afdelingsbestyrelsen på, så den både kan træffe de rigtige valg og argumentere over for beboerne, når en ny idé skal præsenteres. I praksis er det organisationsbestyrelsen, der har det juridiske og økonomiske ansvar. Den skal sikre, at dispositionerne i de enkelte afdelinger er forsvarlige og skride ind, hvis beslutninger i afdelingsdemokratiet er imod gældende lovgivning, eller hvis der ikke holdes en rimelig vedligeholdelsesstandard i de enkelte afdelinger. Men organisationsbestyrelsen skal respektere de lovlige beboerdemokratiske beslutninger, der træffes i de enkelte afdelinger.

Ejendomsfunktionæren
Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Ved ansættelse af en ny ejendomsfunktionær bør afdelingsbestyrelsen høres, vedrørende hvilke kvalifikationer afdelingen efterspørger.
Ejendomsfunktionæren yder beboerne service ud fra det serviceniveau, man ønsker i afdelingen og det, beboerne vil betale for. Denne service ydes i et samarbejde, hvor administrationen får afdækket beboernes behov ved at inddrage de beboervalgte i forbindelse med udarbejdelsen af afdelingens budget. Men afdelingsbestyrelsen har ikke kompetence til at lede og fordele ejendomsfunktionærens arbejdsopgaver eller til at ansætte og afskedige ham eller hende.

Kommandovejen:
Afdelingsbestyrelsen foreslår!
Afdelingsmødet beslutter!
Administrationen udfører!

Nyhedsbreve

Tilmeld dig BL's nyhedsbreve, og bliv opdateret om ny lovgivning, nye initiativer eller kurser og arrangementer.

Læs mere

Boligen

Fagbladet Boligen er den almene sektors fagblad og udgives af BL.

Læs mere
Oprettet: 09. okt. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS