Søger du bolig? - Klik her

Beboerdemokratiet

Som medlem af afdelingsbestyrelsen er du valgt til at varetage beboernes interesser i din boligafdeling. Derfor skal du kende de sammenhænge, som afdelingsbestyrelsen arbejder i.

En almen boligorganisation er en fælles betegnelse for en organisation, der administrerer og opfører boliger med støtte fra det offentlige. Alle almene boliger er underlagt de samme regler og krav til drift og beboerindflydelse. Hver afdeling i en boligorganisation er økonomisk uafhængig af de andre afdelinger. Det er et vigtigt princip, fordi det sikrer, at boligorganisationens og hver enkelt afdelings midler ikke blandes sammen. Der er med andre ord »vandtætte« skodder imellem afdelingerne. Alle afdelinger betaler dog til den fælles dispositionsfond, der er en stødpude til imødegåelse af økonomiske vanskeligheder for boligorganisation og dens afdelin­ger. Dispositionsfonden kan også give tilskud og lån til moderniseringer og forbedringer i afdelingerne.
Alle afdelinger betaler et administrationsbidrag til boligorganisationen. Dette administrationsbidrag betales som et beløb pr. lejemål og skal kun dække de faktiske omkostninger. Der er altså ikke nogen, som skal tjene på det.

Repræsentantskabet
Boligorganisationens øverste myndighed er repræsentantskabet eller generalforsamlingen. Her ligger ansvaret for den overordnede politik vedrørende administration, byggeri, vedtægter m.v.
Repræsentantskabet udgøres af boligorganisationens bestyrelse samt mindst én repræsentant for hver afdeling.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen vælges af øverste myndighed og har ansvaret for den overordnede ledelse af boligorganisationens økonomi og afdelingernes drift. Mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen, men repræsentantskabet kan beslutte, at andre kan være med, f.eks. medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen. Så skal der en vedtægtsændring til, og det vil så efterfølgende fremgå af boligorganisationens vedtægter. Organisationsbestyrelsen skal forholde sig til boligorganisationens fremtid og opstille målsætninger for dens fremtid.

Afdelingsmødet
Afdelingsmødet er det møde, hvor alle beboere kan deltage, fremsætte forslag og stemme. Det er her, de træffer beslutninger om alle forhold vedrørende driften og livet i afdelingen. Det kan være om iværksættelse af forskellige arbejder og aktiviteter, som de ønsker foretaget i afdelingen. Det kan være beslutning om at afholde en sommerfest, om glasinddækning af altaner, drift og anvendelse af beboerhus osv. Det er også de fremmødte beboere, som på afdelingsmødet fastsætter husordenen.

At der er beboerdemokrati i den almene sektor, betyder, at beboerne har flertal i de tre besluttende instanser, som er nævnt ovenfor.

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse til at repræsentere dem imellem afdelingsmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at afdelingsmødets beslutninger bliver fulgt op.

Afdelingsbestyrelsen skal lytte og udvikle
Afdelingsbestyrelsen skal have visioner for udviklingen af livet i boligområdet og skal ikke administrere og kontrollere. Den skal være lydhør og udviklende på beboernes vegne.
En afdelingsbestyrelse bør kende detaljerne i problemerne og kende til beboernes mere eller mindre udtalte ønsker. Den skal kunne se tingene ud fra afdelingens ønsker og behov, så beslutningerne ikke kun træffes ud fra en teknikers synsvinkel eller af administrationen. Det et også vigtigt, at den er parat til at udvikle afdelingen og beboerdemokratiet og komme med forslag til nye måder at gøre tingene på. Medlemmerne af afdelingsbestyrelsen skal arbejde i et klima, som fremmer fantasien og kreativiteten.
 

En afdeling uden en afdelingsbestyrelse
Det er ikke alle afdelinger, der har valgt en afdelingsbestyrelse, og hvis det er tilfældet, er det organisationsbestyrelsen, der skal klare afdelingsbestyrelsens opgaver – herunder at indkalde til og afholde afdelingsmøde.

Nyhedsbreve

Tilmeld dig BL's nyhedsbreve, og bliv opdateret om ny lovgivning, nye initiativer eller kurser og arrangementer.

Læs mere

Boligen

Fagbladet Boligen er den almene sektors fagblad og udgives af BL.

Læs mere
Oprettet: 09. okt. 2013, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS